HSB ProjektPartner

HSB ProjektPartner är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Tillsammans med HSB-föreningarna runt om i landet utvecklar vi bostäder i linje med det som marknaden, HSBs bosparare och medlemmar efterfrågar.
Kök i varm roströd ton med öppen planlösning

HSB ProjektPartner är HSBs nationella nyproduktionsbolag, ett helägt dotterbolag till HSB Riksförbund, som utvecklar och bygger nya bostäder tillsammans med HSB föreningarna runt om i Sverige*. På detta sätt kombineras den lokala förankringen med HSBs nationella resurser, kunskap och erfarenhet.

Här hittar du våra aktuella bostadsprojekt

HSB ProjektPartner erbjuder kapital till finansiering av mark och byggprojekt och kompetens inom:

• Projektledning
• Projekt- och produktionsekonomi
• Marknadsanalys
• Marknadsföring, försäljning och inredning
• Juridik
• Finans.

Bolaget arbetar även med framtidssatsningar genom det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs i HSB Living Lab.

* I Stockholms- och Gotlands län ansvarar HSB Bostad för nyproduktion av bostäder. HSB ProjektPartner äger 41 procent av HSB Bostad.