HSB Bostad

HSB Bostad är HSBs bostadsproduktionsbolag i Stockholms och Gotlands län. HSB Bostad bildades år 2000 och ägs av HSB Stockholm, HSB Södertörn samt HSB ProjektPartner.
Vy över innergård

HSB har i uppdrag att utveckla nya bostäder och boendemiljöer åt HSBs medlemmar, bosparare och kunder. Målet är att med välplanerade, prisvärda och trygga bostäder i olika lägen skapa det goda boendet åt medlemmarna. När köparna har flyttat in i en bostadsrättsförening lämnas den vidare inom HSB för förvaltning och medlemskap.

HSB Bostads verksamhet omfattar hela nyproduktionsprocessen från idé, förvärv, projektutveckling, programmering, projektering och produktion till eftermarknad. Det handlar om allt från mindre kompletteringsprojekt till helt nya bostadsområden, vilket innebär att nyproduktionsprojekten varierar vad gäller både storlek och antal lägenheter. Verksamhetens vinst går alltid tillbaka till HSB i syfte att bygga ännu fler bostäder.

HSB Bostad strävar alltid efter att bygga effektivt, hållbart och kostnadsmedvetet. Stort fokus läggs inte bara på att bygga bra lägenheter utan också på att skapa attraktiva bostadsrättsföreningar med gemensamma funktioner och ytor som ger mervärde för de boende. Bolaget samverkar med kommuner och eventuella andra byggherrar i områdena.

HSB Bostad lägger stor vikt vid att bygga hållbart och ambitionen är att all nyproduktion ska certifieras som Miljöbyggnad.

Läs HSB Bostads årsredovisning (PDF)

Visa HSB Bostads aktuella projekt i Stockholms län

Visa HSB Bostads aktuella projekt i Gotlands län