HSB Finansstöd

Som helägt dotterbolag till HSB Riksförbund ansvarar HSB Finansstöd för och samordnar betaltjänster och bosparandet inom hela HSB.
Kille och tjej tittar på en laptop

Bospara till kontantinsatsen med HSB

HSB Finansstöd ansvarar för att utveckla och förvalta bosparerbjudandet genom banksamarbete, arbets- och systemstöd, samt utbildning till HSB-föreningar och övergripande kommunikation och marknadsföring.

HSB Finansstöd samordnar och stöttar även annan finansiell verksamhet inom HSB som exempelvis HSB Dela och inlåning (de pengar som HSB-föreningen lånar av sina förvaltningskunder).

Trygga och säkra betalningar

HSB Finansstöd har som uppdrag att tillsammans med de regionala HSB-föreningarna sköta betaltjänsterna för bostadsrättsföreningar som köper ekonomisk förvaltning av HSB. Det innefattar alla utbetalningar såsom leverantörsfakturor, arvoden, löner, skatter, räntor och amorteringar för kunders räkning.

HSB Finansstöd har tillstånd från Finansinspektionen att verka som betalningsinstitut och är därmed ställt under myndighetens uppföljning och bevakning av efterlevnaden av betaltjänstlagen och penningtvättsregelverket.

HSB-föreningar som i sin ekonomiska förvaltning erbjuder betaltjänster kan ansluta sig som ombud till HSB Finansstöd och därigenom på ett säkert och kostnadseffektivt sätt erbjuda betaltjänster till bostadsrättsföreningar.

Bostadsrättsföreningar (brf) eller boende i brf bör i första hand vända sig till sin regionala HSB-förening vid frågor.

HSB Finansstöd AB
Organisationsnummer: 556708-5724
Säte: Stockholm

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor. Läs mer här.

Här kan du också läsa mer om vår personuppgiftspolicy och våra bosparregler.