Avfallshantering

I garagelängan nedanför hus 21 finns luckor för: hushållsavfall, plast, returpapper, metall samt holkar för batterier glöd- och lågenergilampor. I andra ändan av garagelängan finns container för glas och kartong.

I garagelängan nedanför hus 5 finns luckor för: plast, metall, hushållsavfall samt holkar för batterier glöd- och lågenergilampor. Vid bollplanen finns containrar för returpapper, kartong och glas.

Matavfall skall slängas i de särskilda behållare som finns i anslutning till övrig sophantering. Matavfall skall förpackas i särskilda påsar av våtstarkt papper som renhållningsverket tillhandahåller via föreningen.

Skyltar med tydliga anvisningar finns vid alla luckor på garagelängorna och på samtliga containrar. Är du trots det osäker, så kan du kolla den alfabetiska listan på anslagstavlan utanför expeditionen. Där finns även en broschyr från Gastelyckans återvinningscentral med upplysning om öppettider m.m. Du kan också gå in på Sysavs hemsida och klicka på återvinningscentraler där du hittar öppettider. Tänk på att du även kan slänga papper, kartong, metall, plastförpackningar och glas på Gastelyckans återvinningscentral.

Textilier kan lämnas i containrar som finns utställda runt om i kommunen. Alternativt kan textilier lämnas till Röda Korsets eller andra föreningars insamlingar.

Elektronikskrot: tv, dammsugare, hårtorkar, datorer, bilbatterier m.m. ska lämnas till återvinningsstationen på Gastelyckan.

Vitvaror: Tänk på att leverantören av nya vitvaror numera har ansvar för att forsla bort de utbytta.

Länkar