Priser & avgifter 2024

Med reservation för ändringar och felskrivningar. Föreningen förbehåller sig rätten att när som helst ändra utbud, priser och specifikationer utan föregående meddelande.
Hyresavtal för p-platser 30 kr/plats och månad
Hyresavtal för kallgarage 230 kr/mån
3-månaders parkering 150 kr/st
Tillträde till hobbyrum 100 kr (engångsavgift)
   
 Nyckeltaggar 150 kr/st
 Tvättaggar  300 kr/st
 Låscylinder till postbox (inkl. 2 nycklar) 300 kr/st
 Nyckel (CKX960) 420 kr/st
 Låscylinder (CKX960) 2062 kr/st
   
Hyra föreningslokal 400 kr/tillfälle + 500 kr depositionsavgift
Hyra övernattningsrum 200 kr/natt + 500 kr depositionsavgift
   
Fönstervred 67 kr/st
Fönsterhakar 40 kr/st
Vädringsbeslag 52 kr/styck
Tätningslister till fönster (8mm/10mm) 8 kr/meter
Filter till vädringsluckor 30 kr/lucka
Filterklämmor 15 kr/st