Parkering och garage

Föreningen har ett avtal med Securitas som kontrollerar att gällande trafikregler efterföljs i
bostadsområdet. För att teckna avtal/hyra parkeringstillstånd eller garageplats kontaktar du vicevärden.

Allmänna parkeringsregler för Brf Linro i Lund

Endast boende i Brf Linero i Lund tillåts hyra parkering/garage. Fordonet ska ägas, leasa eller hyras av någon boende i hushållet. Parkering- och garageplatserna är endast avsedda för trafikdugliga och påställda motorfordon, som ägs av medlem eller stadigvarande boende i lägenheten. Som motorfordon räknas personbilar, motorcyklar, mopeder, vespor och fyrhjulingar. Parkering är endast tillåten på markerade parkeringsplatser. Blockera inte tillfartsgator, gångväg fram till portarna och vändplatser. Tänk på att utryckningsfordon kan behöva komma fram för att hjälpa någon. Medlem som har garage och upplåter sin lägenhet i andra hand ska återlämna garage till föreningen då kösystem gäller och garaget följer inte med lägenheten. Andrahandshyresgäst ska återlämna parkering/garage så snart vederbörande flyttar. Långtidsparkering av släpvagnar, husvagnar och husbilar är inte tillåtet på grund av begränsade p-platser. Boende i föreningen får inte parkera på besöksparkeringen.

Parkering Brf Linero i Lund

Huvudregeln är max 2 parkeringsplatser per lägenhet. (mot avgift enligt prislista, betalas via månadsavi) För att få ha 2 parkeringstillstånd måste hushållet disponera 2 bilar (egen ägd bil, leasingbil eller förmånsbil). Har man garageplats får man bara ett parkeringstillstånd men man kan dessutom få tillstånd att parkera garagebilen dagtid 8.00 - 17.00 utomhus mot en månadsersättning som meddelas av vicevärden. För parkering på föreningens parkeringsplatser krävs giltigt p-tillstånd, detta gäller för påställd bil registrerad på boende i föreningen eller på stadigvarande boende. Parkeringstillstånd ger rätt till parkering i mån av lediga platser. 

Gästparkering & 3-månaders parkeringstillstånd 

  • Medlem som ofta får besökare kan köpa tillfälligt parkeringstillstånd till en kostnad av 150 kr för upp till 3 månader.
  • Max 1 parkeringsplats per lägenhet kan tecknas för 3-månaders parkeringstillstånd.
  • Medlem som får besökare och stannar max 1 vecka kan kontakta vicevärden för att få upp till 1 vecka tillfälligt parkeringstillstånd utan kostnad.
  • Max två parkeringsplatser per lägenhet kan tecknas för 1 veckas parkeringstillstånd.

Gästparkering/tillfällig parkering Långtidsbesökare kan erhålla tillfälligt parkeringstillstånd max 1 vecka. Detta beställs i god tid av den boende som skall besökas. Beställningen görs hos vicevärden expeditionen@brf linero.se med regnr och lägenhetsnummer (föreningens nummer) samt under vilken tid det ska gälla (max 1 v). Vid längre besök, kan man mot en avgift teckna 3-månaders parkering. (max 1 tillstånd per lägenhet). Parkeringstillstånd ger rätt till parkering i mån av lediga platser.

OBS! Fordon med tillfälligt p-tillstånd får inte parkera på besöksparkeringen där gäller inte detta tillstånd.

Föreningen har 13 stycken parkeringsplatser för besökande, betalning på denna besöksparkering är digital, se parkeringsskylt. Den som bokar hantverkare har ett ansvar att informera om att parkering inte får blockera möjligheten för ambulans, räddningstjänst eller varuleverans att köra in framför fastigheterna. El-laddning Laddning av eldrivna fordon får endast ske på anvisade laddnings platser. OBS! parkeringstillstånd krävs, fordonet ska flyttas då det är fulladdat.  

Den som bokar hantverkare har ett ansvar att informera om att parkering inte får blockera möjligheten för ambulans, räddningstjänst eller varuleverans att köra in framför fastigheterna.

El-laddning

Laddning av eldrivna fordon får endast ske på anvisade laddnings platser. OBS! parkeringstillstånd krävs, fordonet ska flyttas då det är fulladdat. 

 

Garage

Intresseanmälan för garage lämnas till vicevärden. Den som tackar nej till erbjudande om garage (tex på grund av att det erbjudna garaget inte ligger i önskad del av området) hamnar sist i kölistan. För att stå i kö för garage krävs att man äger en inregistrerad personbil. Garage kan endast hyras av medlem i Brf Linero i Lund. Medlem kan inte hyra mer än ett garage per lägenhet. I övrigt se avtalstext på hyresavtal. Garage skall låsas och belysningen släckas då man lämnar garaget. I nedre delen finns fem garage som i första hand är avsedda för tvåhjuliga fordon. Dessa garage kan delas av flera medlemmar i mån av plats. För medlemmar som överlåter lägenheten upphör nyttjanderätten till garaget.

 Garageportens låsning

När porten öppnats står ”pinnen” vid den vita pilen i olåst lägen. Den står ut mot kanten av låset. Se bild 1 i bildgalleriet nedan.

För över ”pinnen” mot mitten av låset och den står nu i låst läge. När porten sedan stängs är den låst. Porten behöver alltså inte låsas med nyckel. Se bild 2 i bildgalleriet nedan. Enkelt eller hur?


 

Garageportens låsning
  • Bild 1
    Bild 1
  • Bild 2
    Bild 2