Porttelefoni och passersystem

Användarinstruktion

Axema VAKA

Information till användare angående Axema VAKA porttelefoni och passersystem.

Lås upp/ öppna dörr

Håll upp nyckelbrickan mot ikonen på läsaren/porttelefonen eller mot mitten om någon ikon inte finns. Systemet registrerar nyckelbrickan och låser upp/ öppnar dörren.

Porttelefoni

Uppringning med namnlista

Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.

Öppna med svarstelefonen

När samtalet från porttelefonen (telefonnummer: 046-18 15 91 eller 046-18 15 92) accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från port (x). Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.

Ring till porttelefonen för att låsa upp dörren

Ring till 046-18 15 91 (Kämpagränden 1-11) eller till 046-18 15 92 (Kämpagränden 13-23) från en svarstelefon som används till porttelefonen för att låsa upp dörren.