Fritidslokalen

Föreningen har en fritidslokal som får disponeras av föreningens medlemmar och hyresgäster. Bokning av lokalen görs hos Vicevärden och kan endast ske under ordinarie expeditionstid. Hyran framgår av prislistan nedan. Depositionsavgift återbetalas efter godkänd besiktning.

Ordningsreglerna är desamma som för lägenheterna med avseende på tider och ljudnivåer. Till exempel får man inte spela hög musik efter kl. 22.00. Tänk på att det finns lägenheter i direkt anslutning till lokalen.

Den som lånar lokalen ansvarar för att denna lämnas i välstädat skick. I annat fall kommer föreningen att debitera medlemmen/hyresgästen för städning av lokalen.

Städmaterial finns i städskåpet. Eventuella sopor ska kastas. (Lokalen ska vara städad och klar kl 10.00 så nästa som ska ha den kan tillträda)

Vid skada på egendom ska detta rapporteras till Vicevärden vid återlämnande av nyckeln.

Tänk på att visa hänsyn när lokalen lämnas så att andra boende ej störs. Det är du som hyrt lokalen som är personligt ansvarig för att ordningsreglerna följs.

Vicevärden