Brandvarnare, motioner och skyddsrum

Brandvarnare

Lägenheten ska vara utrustad med brandvarnare. Om så ej är fallet, kontakta vaktmästarna för kostnadsfritt montage av brandvarnare. Ta för sed att varje år den första advent kontrollera batteriet i din brandvarnare.

Motioner till styrelsen

Om du vill ha ett visst ärende behandlat av styrelsen måste du anmäla ärendet skriftligt till ordföranden, vicevärden eller sekreteraren. Brevlåda finns vid vicevärdens kontor på Kämpagränden 21 D.

Skyddsrum

Skyddsrummen på området är belägna i källarna till hus 5, 13, 17 och 21.