På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

​Ny tomträttsutredning ingen hjälp för Malmös bostadsrättsföreningar

25 oktober 2019

De stora höjningarna av tomträttsavgifterna leder många av Malmös bostadsrättsföreningar i en skuldfälla. En lösning är att köpa loss tomten, men för många föreningar är priset för högt. HSB vill ha en rabatt, på samma sätt som villaägare får. Men det säger nu Malmö stad nej till baserat på en ny tomträttsutredning. Det framkom när HSB Malmö bjöd in ansvariga politiker för att kommentera utredningen igår kväll.

HSB Malmös vd, Michael Carlsson, uttryckte sin besvikelse över politikernas enighet med att inte komma med några större förändringar.

– Detta känns som en rejäl uppförsbacke, men vi ger inte upp. Många föreningar riskerar att hamna i en skuldfälla, det finns de som har försökt att friköpa tomten men inte fått lån hos banken, sa Michael Carlsson, vd HSB Malmö.

HSB driver även tomträttsfrågan på nationell nivå.

– Vi kommer fortsätta att driva frågan nationellt. Detta är en omodern lag som behöver ses över. Det borde finnas en broms för hur mycket tomträttsavgifterna tillåts skjuta i höjden, sa HSBs förbundsordförande Anders Lago.

Många HSB-medlemmar var på plats under torsdagskvällen för att ställa frågor och lyssna på vilka lösningar politikerna ser framför sig efter att utredningen presenterades. 

HSB Malmös ordförande, Kent Andersson, inledde mötet med att understryka att det viktigaste är att olika boendeformer ska behandlas lika.

Därefter presenterade kommunen utredningen om ett nytt system för beräkning av tomträttsavgifterna för bostadsrättsföreningar, som har tagits fram av externa aktörer. Utredningen visar att avgiften ska beräknas på halva marknadsvärdet. Men enligt Malmö stad kommer inte ändringen få någon större betydelse för bostadsrättsföreningarna. Det nuvarande systemet utgår från en bedömning av ett "försiktigt marknadsvärde", som idag motsvarar i princip cirka 50 procent av marknadsvärdet. Sammanfattningsvis säger utredningen att det varken finns legala eller ekonomiska skäl att ändra på det nuvarande systemet. Däremot ska kommunen ta fram riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras, samt publicera en kartapplikation på hemsidan i syfte att tydliggöra avgälderna.

Avslutningsvis blev det ett panelsamtal med ansvariga politiker och representanter från HSB. Politikerna var eniga, de uttryckte en besvikelse över att utredningen tydligt visar att det inte finns någon juridiska möjlighet för att underlätta föreningarna att friköpa. Men såg positivt på att tomträttsavgiften som baseras på ett "försiktigt marknadsvärde" är rimligt och visar att kommunen inte tar några överhyror, i jämförelse med andra kommuner.

Medverkande i panelsamtalet:

Andreas Schönström (S), ordförande tekniska nämnden

Håkan Linné (L), vice ordförande tekniska nämnden

Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande tekniska nämnden

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Michael Carlsson, vd HSB Malmö

Moderator: André Johansson, marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund

För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en bostadskooperation som ägs av 50 000 medlemmar – främst enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Våra förvaltningstjänster sträcker sig från ekonomisk administration till tekniska konsulttjänster, för i första hand bostadsrättsföreningar.

Dessutom erbjuder vi våra medlemmar bland annat bosparande, utbildningar och löpande rådgivning. Tillsammans skapar vi det goda boendet.

Taggar

tomträtt
medlemskapet
bostadsrätt