Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Underhållsplan

Underhållsplan är ett av styrelsens viktigaste verktyg. Vår lokala närhet med kontor i Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs gör att vi alltid finns nära tillhands.

Kontakta oss

Med hjälp av underhållsplanering från HSB får styrelsen en komplett överblick över vilka åtgärder som behöver göras och när de bör göras både på kort och lång sikt.

Bygg en stadig grund

En underhållsplans syfte är att på ett tidigt stadium ge dig som fastighetsägare en klar bild om avsättningsbehov, framtida kostnader och behov av underhåll. Planen utgör underlag för budgetarbetet, avsättningen till yttre fonden, kassaflödesanalysen samt den kortsiktiga och långsiktiga planeringen av underhåll och investeringsåtgärder

Att upprätta en underhållsplan från grunden är ett omfattande arbete som kan vara svårt för en styrelse att mäkta med på egen hand. I våra tjänster ingår det att fastställa status på de olika byggdelarna, beräkna mängder, föreslå åtgärder samt tidpunkt för dem och budgetera en ungefärlig kostnad.

Resultatet blir att föreningen kan undvika kostsamma akuta åtgärder som kan uppstå i en tid då de påverkar medlemmarnas komfort längre än nödvändigt. Det skapar också förutsättningar för en korrekt och jämn avgiftsnivå för alla medlemmar, välskötta fastigheter och en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen.

Aktiv underhållsplan

Det är synnerligen viktigt att underhållsplanen får vara ett levande dokument. Vi tillhandahåller därför en smidig webbaserad tjänst, Aktiv underhållsplan, genom underhållsplan online där ni i styrelsen när som helst kan få tillgång till all information i underhållsplanen.

Med Aktiv underhållsplan får ni:

  • I HSB en partner som underhåller och reviderar planen årligen.
  • Möjlighet att när som helst få ut rapporter man önskar jobba med såsom besiktningsrapport och åtgärdsrapporter per år samt ekonomisk sammanställning och beräkna fondavsättningen.
  • Möjlighet att själv kunna ändra och flytta åtgärder över tid
  • Möjlighet att se när en åtgärd senast utfördes (historik)
  • Support från underhållsstrateg på HSB Södermanland via mail och/eller telefon.
  • En okulär fastighetssyn vartannat år. Vi tittar på möjliga synergieffekter genom att tidigare- eller senarelägga åtgärder.
  • Årliga uppdateringar av aktuellt kostnadsläge på åtgärder samt storleken på yttre fonden.

Kontinuitet för styrelsen

När styrelseledamöter byts ut är det viktigt att informationen är uppdaterad och lättillgänglig. Genom att behörigheten till underhållsplanen uppdateras automatiskt när nya förtroendevalda tillkommer och avgår ges en smidig överlämning.

Till er hjälp finns HSBs underhållsstrateger som följer med och bistår oavsett styrelsesammansättning

Kontakta oss om underhållsplan

Vi skapar underhållsplaner för brf i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Katrineholm, Flen, Vingåker, Eskilstuna och Strängnäs. Vill du veta mer om underhållsplan eller om någon av våra övriga tjänster inom fastighetsutveckling? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra andra tjänster?

Vi har en lång erfarenhet av att förvalta bostäder, såväl stora föreningar som små. Vi har allt från ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltare som kan hjälpa er med teknisk förvaltning till projektledare som har expertisen inom bland annat stambyte, energioptimering och drift samt renovering och ombyggnad. Behöver ni hjälp med fastighetsservice från våra duktiga fastighetsskötare kan vi naturligtvis det också.

Vi är intresserade av