Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Du väljer den sparform som passar dig i HSBs bosparande

Kanske sparar du på lång sikt? Eller behöver en ny bostad inom kort? I samarbete med Danske Bank erbjuder vi tre olika sparformer med varierande risk- och avkastningsmöjligheter.

När du har blivit medlem i HSB är nästa steg att öppna ett HSB Bosparkonto för att komma igång med ditt bosparande. Efter det kan du välja fritt bland våra olika sparformer utifrån dina behov.

Om du vill flytta dina pengar mellan sparformerna går det givetvis bra – dina bosparpoäng får du behålla.

HSB Bosparkonto

 • Grunden i ditt bosparande, fungerar som ett vanligt bankkonto.
 • Gör det möjligt att samla bosparpoäng som kan ge förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter.
 • Du kan månadsspara eller göra engångsinsättningar.
 • Dagsaktuell ränta är 0,4 %. 

Bosparkontot ligger kvar så länge du bosparar. Det är hit ränta och avkastning betalas in och det är hit pengarna tar vägen när till exempel ett fasträntekonto förfaller. 

HSB Fasträntekonto

 • Spara minst 5000 kr till fast ränta. 
 • Pengarna är bundna på kontot i tre år till en förutbestämd ränta.
 • Ett tryggt sparande där du vet exakt hur mycket du har när kontot förfaller.
 • Som bosparare får du Danske Banks aktuella treåriga ränta plus 0,05%. Räntan ändras löpande. Se aktuell ränta här.

HSB Depå – spara i fonder

 • Spara i 13 olika fonder med olika riskprofil och inriktning.
 • Passar dig som är villig att ta risk och få möjlighet till högre avkastning på dina pengar. 
 • Oavsett om ditt fondssparande ökar eller minskar i värde behåller du dina bosparpoäng. 

Samtliga fonder tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsprocesser. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor.
Läs mer om fondernas hållbarhetsarbete

Dessa fonder kan du välja mellan:

Aktiefonder med fokus på hållbarhetsutmaningar inom klimat och vatten:

 • Parvest Climate 
 • Parvest Aqua 
  (Förvaltas inte av Danske Invest)

Indexfonder/passivt förvaltade aktiefonder:

 • Sverige Beta
 • USA Restricted
 • Global Emerging Markets Restricted
 • SRI Global
  (Förvaltas av Danske Invest) 

Aktivt förvaltade aktiefonder: 

 • Sverige 
 • Sverige Småbolag 
 • European High Dividend 
 • Global Stockpicking 
  (Från 10 november 2020 byter Danske Invest Global Stockpicking namn till Danske Invest Global Sustainable Future).
 • Global Emerging Markets 
  (Förvaltas av Danske Invest) 

Räntefonder:

 • Sverige Kort Ränta 
 • Sverige Ränta 
  (Förvaltas av Danske Invest) 

På Danske Banks webbplats hittar du information om förvaltningsavgifter och kursutveckling över tid. Fonderna i HSB Bospar

Fondspara i HSB Bospar – se Danske Banks videoguide:

Hur gör jag för att börja fondspara?

Först måste du ha ett HSB Bosparkonto. Därefter kan du öppna en så kallad HSB Depå för fondsparande.

1. Börja med att logga in med BankID hos Danske Bank.
2. Klicka på ”Beställ en HSB Depå för fondsparande” på startsidan i Hembanken.
3. Du kan också gå in till ”Placera” i menyn välja ”HSB Depå”.
4. Klicka därefter på ”Beställ”, godkänn villkoren och signera med BankID.
5. Nu kan du börja handla de fonder som ingår i HSBs bosparande.

Vid ytterligare frågor kan du kontakta Danske Banks VIP-nummer för HSBs bosparare på telefon 0752 – 48 10 20.

Vilka avgifter tas ut för att spara i fonder?

När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift och i vissa fall tillkommer även en transaktionskostnad. Dessa avgifter anges i procent och tas dagligen ut ur fonden och är således redan borträknade när du ser ditt marknadsvärde. I den årliga avgiften ingår förvaltningskostnaden och förmedlingsprovisionen som också de anges i procent. Du betalar inte några insättnings- eller uttagsavgifter för att köpa eller sälja fonder.

Vilket minimibelopp gäller för respektive fond?

Det minsta sparbeloppet i fonderna är 100 sek

På vilket sätt är fonderna hållbara?

För HSB är hållbarhetsfrågor mycket viktigt. Därför har fondernas hållbarhetsarbete genomlysts. Samtliga fondförvaltare för de aktiva fonderna integrerar hållbarhetsaspekter i deras investeringsprocesser medan förvaltarna för indexfonderna är förhindrade att investera i vissa ej hållbara investeringar.

Här kan du läsa mer om hur Danske Banks arbetar med hållbara investeringar.

Morningstars hållbarhetsbetyg avseende ESG (Environment, Social, Governance) och koldioxidrisk har också ingått i vår bedömning av fonderna. HSBs förhoppning är att bidra till ytterligare hållbarhetsfokus i fondernas förvaltning genom löpande uppföljning av fondernas hållbarhetsarbete.

Hur beskattas fonderna?

Eventuell vinst som genereras vid försäljning beskattas året efter i din deklaration. Du kommer även att schablonbeskattas för dina ägda fondandelar. Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Kan jag få rådgivning om vilka sparformer som passar mig?

På HSBs sidor på danskebank.se kan du via exempel få en guidning kring vilka fondtyper som passar dig. Med hjälp av så kallade personas kan du få vägledning i ditt val av sparform. 

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.