Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.

Vi står inför miljö- och hållbarhetsutmaningar av global omfattning. HSBs arbete med miljö, energi och klimat utgår från FNs globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på begränsad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god bebyggd miljö.

vilka globala hållbarhetsmål och svenska mål som HSB kan leverera mot om vi driver aktiviter inom våra strategiska fokusområden inom hållbarhet

Ny hållbar affärsstrategi

På HSB-stämman i maj 2017 beslutades att HSBs strategi för hållbar tillväxt ska integreras med den gemensamma verksamhetsplanen, HSBs kompass. I denna strategi har vi satt fyra fokusområden där vi alla kan bidra.

  • Fokusområdet Resurseffektivitet, handlar om allt från ökad materialåtervinning till minskad elanvändning. 
  • Fokusområdet Klimat. Här satsar vi bland annat på lägre klimatpåverkan från byggandet, förnybar energi till fastigheterna och en fossilfri fordonsflotta.
  • Fokusområdet Hållbara tjänster och produkter. Här går vi in för att hållbarhetssäkra och utveckla nya hållbara tjänster och produkter. 
  • Fokusområdet Viktig samhällsaktör. Det är ett område där vi gemensamt förbättrar villkoren för boendet, skapar trygghet och speglar samhällets mångfald.

Vi måste alla bidra till en hållbar utveckling och framtid.

Här i Södertörn fungerar hållbarheten så här!

HSB Södertörn är sedan 2011 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas nationella miljöledningsstandard som är baserad på den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Det innebär att vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöpåverkan och följer årligen upp resultaten i ledningsgruppen. Resultaten redovisas i vår årsredovisning under avsnittet ”Miljöarbete”.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är integrerade i vår verksamhetsutveckling och i vårt kvalitetsarbete, på så sätt skapar vi engagemang i hela företaget. Vår miljöpolicy är, tillsammans med våra långsiktiga hållbarhetsmål, vägledande för vårt miljöarbete.

Fokus i vårt miljöarbete och det som genomsyrar hela verksamheten är, förutom att bedriva ett aktivt internt arbete, att samverka med bostadsrättsföreningarna för att minska deras energianvändning och därmed miljöbelastning.

Läs gärna vår miljöpolicy och våra årsredovisningar!

Vill du veta mer om vårt miljöarbete, kontakta vår miljöansvarig 08-608 68 00

Kontakt HSB Riksförbund

I bild från vänster: Betty Nakiberu & Hamida Nantume, Uganda. Fotograf: Astrid Hedman

Tillsammans bidrar vi till människors framtid

Varje år bidrar HSB till biståndsorganisationen We Effect. Tack vare det får människor som lever i slummen möjlighet att flytta till värdiga bostäder.

Vill du tillsammans med oss hjälpa världens fattiga till en bättre framtid? Swisha valfri gåva till nummer 123 603 86 99.

Följ oss på resan mot framtidens boende

Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära interaktion mellan människor och forskare ska vi skapa framtidens boende i tredje generationens Living Lab. 

Läs mer om vad som pågår i HSB Living Lab.

HSBs Hållbarhetsredovisning 2019

I hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur HSB arbetar inom de fokusområden som våra medlemmar anser särskilt viktiga. Den röda tråden är att vi finns till för boendet – boendet finns inte till för oss. Detta gör hållbarhetsredovisningen till ett av HSBs viktigaste dokument.

Följande HSB-föreningar är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO eller miljödiplomerade:

Tabell_certifiering_hallbarhet_2021_NY.jpg