Personuppgiftspolicy

Brf Svartvik arbetar aktivt och med stöd av HSB med hanteringen av personuppgifter. Arbetet syftar till att säkerställa att all föreningens personuppgiftshantering sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ("GDPR"). Som en del i arbetet har föreningen antagit en personuppgiftspolicy. Du hittar den nedan.