På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Föreningsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Orinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Brf Svartvik håller normalt ordinarie föreningsstämma i maj. 

På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning samt beslutas om arvode till dessa. Styrelsens årsredovisning går igenom och stämman beslutar om fastställande av resultat- och balansräkning samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Vidare fattas beslut i anledning av eventuella motioner från medlemmar. Ytterligare ett antal frågor behandlas, se stadgarna där dagordningen är utförligt reglerad. 

Den medlem som önskar att en viss fråga ska behandlas på föreningsstämman ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång. Detta för att styrelsen ska hinna behandla motionerna och utarbeta förslag till beslut.

Tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman utfärdar styrelsen kallelse med dagording och annan nödvändig information. 

Vid stämman har varje medlem en röst. Om medlemmen är förhindrad att närvara vid stämman får han eller hon företrädas av ett ombud. Ombudet ska lämna in en fullmakt. Under "Boendeinformation" och "Blanketter och informationsmaterial" finns en färdig fullmakt. 

Föreningen kan kalla till extra föreningsstämma om styrelsen anser att det finns skäl till det. 

Vid föreningsstämman ska protokoll föras. Protokollet ska hållas tillgängligt för medlemmarna. Här nedan hittar du de senaste årens stämmoprotokoll.