På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Valberedning och revisorer

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen samt att bereda föreningsstämmans beslut i arvodesfrågor. Det är föreningsstämman som utser valberedning. Den bestå av tre personer, varav en är sammankallande. Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktionärer. Valberedningen förbereder sig vanligen genom att fråga föreningens medlemmar om vilka som är intresserade av att åta sig ett styrelseuppdrag. Valberedningen arbetar sedan utifrån dessa kandidater och sätter samman en styrelse bestående av de namn de tror kan arbeta väl ihop och kan bidra med sina kunskaper.

I Brf Svartviks valberedning ingår följande personer.

Heléne Björk (ordförande)
Anna Morland
Lisa Norlin

Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller verka som föreningsvald revisor, hör av dig till valberedningen. Självklart är du välkommen med frågor om arbetet i styrelsen, hur mycket tid det tar, vilken ersättning som utgår etc. Som styrelseledamot behöver du vara drivande och ha god förmåga att samarbeta, informera och fatta beslut. Det är en fördel, men inte nödvändigt, om du har erfarenhet av fastighetsförvaltning och/eller ekonomi. Viktigast är dock att du har vilja och intresse av att arbeta för att vårt boende ska bli så bra som möjligt!

Valberedningen nås via valberedningen@brfsvartvik.com

Revisorer

Brf Svartvik har två föreningsvalda revisorer (en ordinarie och en suppleant) samt en av HSB utsedd revisor (BoRevision AB). Revisorerna har till uppgift att granska föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning. 

Vid årsstämman 2019 valdes följande personer till internrevisorer. 

Tomas Ekbom (ordinarie)
Petter Gustafsson (suppleant)