Stadgar

Stadgarna reglerar föreningens verksamhet tillsammans med bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Stadgarna är bindande för föreningsstämman, styrelsen och medlemmarna men stämman kan besluta om att ändra stadgarna.

Brf Svartvik har antagit HSB:s normalstadgar 2023.

Bra att veta

Det kan vara bra att veta att:

  • Årsstämma i Brf Svartvik hålls ungefär i maj varje år.
  • Motioner (dina förslag till årsstämman) måste lämnas in skriftligt före februari månads utgång. Se detaljer i stadgarna i länkat dokument nedan.
  • Styrelsen har möten ungefär 10 gånger per år och utses av årsstämman.
  • Brf Svartvik är en av fyra bostadsrättsföreningar i Minnebergs samfällighet

 Mer om Brf, BRL

Nedan hittar du några länkar till bostadsrättslagen mer information om bostadsrättsförening.

Brf Svartviks stadgar