Stadgar

Stadgarna reglerar, tillsammans med bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar, medlemmarnas samarbete i föreningen. Stadgarna är bindande för föreningsstämman, styrelsen och medlemmarna men stämman kan besluta om att ändra stadgarna. 

Brf Svartvik har antagit HSB:s normalstadgar 2011.