Portombud

I Brf Svartvik har varje port minst ett s.k. portombud, vars uppgift är att underlätta kommunikationen mellan medlemmarna i sin port och bostadsrättsföreningens styrelse samt bidra till en bättre boendemiljö, särskilt i den egna porten. 

Du kan kontakta ditt portombud med frågor om ditt boende och komma med synpunkter eller förslag. Varje år träffas portombuden och styrelserepresentanter vid ett portombudsmöte. Vid dessa har portombuden möjlighet att förmedla frågor, synpunkter och förslag från medlemmar. 

Portombud 

11 Malin Stiebel
15 Lina Karlsson
19 Vakant
21 Marie Rönnholm
23 Sandra Klang
25 Anders Olsson
27 Monica Modigh, Lena Wikström och Catarina Pihl
29 Björn Martinussen
31 Elisabeth Johansson
33 Inger Edvardsson
35 Lillian Idegran och Marita Svahn
37 Lisse Ericson och Carin Ödquist
39 Ann-Sofie Nilsson
41 Helena Lind
43 Agnetha Lund och Åsa Dunemyr
45 Vakant
49 Lotta Åhman och Anita Tapper