Styrelsen

Nedan ser du vilka som utsetts att vara med i BRF Svartviks styrelse vid föreningens senaste årsstämma från och med juni 2022.

Styrelsen är en bostadsrättsförenings ledning och verkställande organ. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen har också till uppgift att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation samt se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Styrelsemedlemmar

Brf Svartviks styrelse består av tio ledamöter, valda på ett eller två år, och en HSB-ledamot. Nedan kan du se vilka som valdes in i styrelsen vid årsstämman 2022.

Styrelsen nås enklast via info@brfsvartvik.se. Vardera ledamot har även en egen e-postadress bestående av fornamn.efternamn@brfsvartvik.se som de kan kontaktas på. 

Andreas Granström (ordförande)
Magnus Wallin (vice ordförande, driftgruppen)
Pia Bergström (sekreterare, informationsgruppen samt hållbarhetsgruppen)
Jonas Sohlberg (vice sekreterare, boendeombuds- och informationsansvarig samt hållbarhetsgruppen)
Per Gnalin (ekonomiansvarig)
Mattias Hansson (driftansvarig, brandskyddsansvarig)
Carina Ingren (mark- och trädgårdsansvarig, informationsgruppen)
Thomas Blomquist (informationsgruppen, mark- och trädgård samt hållbarhetsgruppen)
Björn Martinussen (driftgruppen, mark- och trädgård)
Lars-Yngve Larsson (HSB-ledamot)

Jonas Sohlberg och Mattias Hansson är föreningens ordinarie representanter i Minnebergs samfällighet. Andreas Granström och Carina Ingren är föreningens suppleanter i samfälligheten.

Vill du veta mer om arbetsgrupperna och vilka frågor de hanterar kan du läsa mer under fliken arbetsgrupper.

Styrelserummet 49:an

Brf Svartvik har styrelserummet i bottenvåningen med ingång från trapphuset. Lokalen går att hyra. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Styrelsemöten 

Brf Svartvik har styrelsemöten ungefär 10 gånger per år och alla medlemar i föreningen är välkomna att komma med frågor eller synpunkter på dessa möten. I kalendariet kan du se när och var vi har möten.