Styrelsen

Styrelsen är en bostadsrättsförenings ledning och verkställande organ. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen har också till uppgift att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation samt se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Brf Svartviks styrelse består av tio ledamöter, valda på ett eller två år, och en HSB-ledamot. Nedan kan du se vilka som valdes in i styrelsen vid årsstämman 2022.

Styrelsen nås enklast via info@brfsvartvik.se. Vardera ledamot har även en egen e-postadress bestående av fornamn.efternamn@brfsvartvik.se som de kan kontaktas på. 

Andreas Granström (ordförande)
Magnus Wallin (vice ordförande, driftgruppen)
Pia Bergström (sekreterare, informationsgruppen samt hållbarhetsgruppen)
Jonas Sohlberg (vice sekreterare, boendeombuds- och informationsansvarig samt hållbarhetsgruppen)
Per Gnalin (ekonomiansvarig)
Mattias Hansson (driftansvarig, brandskyddsansvarig)
Carina Ingren (mark- och trädgårdsansvarig, informationsgruppen)
Thomas Blomquist (informationsgruppen, mark- och trädgård samt hållbarhetsgruppen)
Björn Martinussen (driftgruppen, mark- och trädgård)
Lars-Yngve Larsson (HSB-ledamot)

Jonas Sohlberg och Mattias Hansson är föreningens ordinarie representanter i Minnebergs samfällighet. Andreas Granström och Carina Ingren är föreningens suppleanter i samfälligheten.