Hållbarhet

Vi i brf Svartvik värnar om en bra och trygg boendemiljö och ett gott socialt liv

Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete, kontinuerligt arbeta med att förebygga negativ miljöpåverkan samt följa lagar och förordningar.

Vi ska vårda våra gårdar och den natur som omger oss. 

Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden.

Vi tror på att det långsiktigt främjar vår förening. 

Därför har styrelsen tagit fram en miljöpolicy att arbeta efter för att få ett samlat ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende i Minneberg.

Miljöpolicy brf Svartvik