Flytt

VId flytt är det viktigt att komma ihåg att routern från Telia tillhör lägenheten likaså nycklarna till porten.

Det skall överlämnas minst 3 st nycklar till nya medlemen vid utflytt, nycklar som inte överlämnas kommer att spärras.

Det är inte tillåtet att köra in på gården vid flytt, Det finns vagnar i källaren som kan användas.