Renovera lägenheten

Ansvaret för fastighetens underhåll är fördelat mellan Brf Bohus och bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet och får på egen bekostnad göra renoveringar i sin lägenhet. Brf Bohus ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten, exempelvis målning av fönster på utsidan, de gemensamma utrymmena, stamledningar och ventilationssystem.

Bostadsrättsinnehavaren behöver inget tillstånd från styrelsen vid mindre renoveringar, till exempel att måla, byta spis och lägga om golv i lägenheten. Däremot krävs det enligt lagen styrelsens tillstånd vid:

  • ingrepp i bärande konstruktion,
  • ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
  • och annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Begäran om tillstånd för ovanstående punkter bör alltid vara skriftlig så att processen kan dokumenteras om något oförutsett inträffar. Vid våtrumsarbeten (kök och badrum) ska styrelsen meddelas. Enbart hantverkare med våtrumsbehörighet får anlitas.

Styrelsen lämnar vanligtvis tillstånd till ovanstående åtgärder, om inte dessa leder till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Vid stora renoveringsarbeten är bostadrättsinnehavaren skyldig att informera sina grannar samt avsluta arbetet senast klockan 18.

Mer information om ansökan om ombyggnad finner du här: Ansöka om ombyggnad

Viktiga saker att tänka på vid renovering av lägenhet

  • Störande renoveringsarbeten (ljud) får endast utföras vardagar kl 8-18, helger 10-18.
  • Var sparsam med vatten och el eftersom det påverkar de gemensamma kostnaderna.
  • Ändra aldrig till- och frånluft genom att sätta för eller ändra ventiler.
  • Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkt till ventilationssystemet. Endast en sk. ”spiskåpa” får anslutas till ventilationskanalen.
  • Använd auktoriserade hantverkare vid installation av disk- och tvättmaskiner samt övriga VVS-arbeten.
  • Installation av utomhusatenn, el på balkong och uppsättning av markiser kräver tillstånd från styrelsen.
  • Antenn uttagen får ej bytas då det kan skapa problem för dina grannar om det blir fel. kontakta styrelsen om uttaget behöver bytas.

 

Ändring i lägenhet