Övriga utrymmen

Avfallshantering

På varje våningsplan finns ett sopnedkast för hushållssopor. Sedan hösten 2016 återvinner vi matavfall som blir till biogas. Övriga sopor hanteras enligt regler som gäller för hela Stockholm stad.

  • Matavfall: Läggs i särskilda påsar i bruna behållare i grovsoprummet i källarplanet på Södermannagatan.
  • Glas: Kastats i behållare vid återvinningsstationerna antingen Södermannagatan/Bohusgatan, Bjurholmsgatan 16 eller Östgötagatan 97.
  • Bygg- och färgrester: Lämnas på återvinningscentral.
  • Elsopor och glödlampor: Läggs i behållare i grovsoprummet.
  • Möbler, madrasser och liknande: Lämnas på återvinningscentral.
  • Tidningar och kartonger: Lämnas vid närmaste återvinningsstation. 
  • Vitvaror: Lämnas på återvinningscentral eller fraktas bort av den som levererar nya vitvaror.

Önskas bortforsling av sopor av något slag kontakta valfri sopentreprenör.

Cykel- och barnvagnsrum

Cykelrum finns på Södermannagatan 70 med ingång från både gatan och gården samt vid Södermannagatan 74 med ingång från gården. Barnvagnsrum finns i alla uppgångar.

Förvaring av grillar

På grund av brandrisken får grillar inte ställas i cykelrum eller barnvagnsrum.

Förvara inte saker utanför förråden

Med tanke på brandsäkerheten är det förbjudet att förvara saker i trapphus och källargångar. Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenhet eller förråd.