Lås- och passersystem

Sedan april 2022 har föreningen ett nytt lås- och passersystem.

Nycklar och passertaggar

De nya nycklarna används för att öppna dörrarna till portar och gemensamma utrymmen; tvättstugor, cykelrum, barnvagnsrum, källare, bastu. Nycklarna kan både användas som nycklar samt att de i portarna även kan användas som en passertagg. För att låsa upp porten med passertagg lägger man nyckeln eller passertaggen mot koddosan på väggen. Om man bara behöver kunna öppna entréporten kan man köpa en passertagg, t.ex. till barnen eller andra som behöver tillgång till er lägenhet.

De nya nycklarna och passertaggarna innehåller information om vilka dörrar man får öppna. Det är därför viktigt att kontakta styrelsen om en nyckel eller passertagg tappas bort. Då kan den spärras så att den inte kan användas för att komma in i fastigheten.

Porttelefon

Den nya porttelefonen kopplas till ett telefonnummer. Med sin telefon kan man då öppna porten för att släppa in besökare.

För att kunna läggas in skicka
Namn
Telefonnummer
Lägenhetsnummer
till nycklar@brfbohus.se

Öppna med svarstelefonen
När samtalet från porttelefonen accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från "port". Därefter kan personen vid porten identifiera sig.
För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen. Tips är att lägga in nummer 0840064316 i telefonboken som t.ex Porttelefonen.

 

Garagehyresgäster

Boende i föreningen som har garageplats kan använda nycklarna till portar och gemensamma utrymmen även till garaget. Fjärrkontroll kan beställas och bekostas av den boende.

För externa hyresgäster till garaget ingår 1 st passertagg. Fjärrkontroll och extra passertagg kan beställas och bekostas av hyresgästen.

 

Frågor och beställningar av nya nycklar

Frågor gällande lås- och passersystemet, samt beställning av nya nycklar och passertaggar skickas till nycklar@brfbohus.se  

Information som behövs vid nyckelbeställning:
Namn
Personnummer
Telefonnummer
Lägenhets/parkeringsplats nummer
Vilken access som önskas
Antal

Priser:
Nyckel iLoq 620:-
Passertagg till entreport 290:-
Garagesändare 700:-