Underhåll

Underhåll av balkonger/uteplats ligger på respektive medlems ansvar.

Utdrag ur stadgarna:
"Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning.
För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv och tak. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner.
Om lägenheten är utrustad med uteplats/takterrass ska bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen."

Målning balkong

Vägg                            NCS 0500-N

                                    Typ Flügger Facade Beton        

                                    Typ Mineral grundfärg + Puts täckfärg

 

Tak balkongplatta        NCS 0500-N

                                    Typ Flügger Facade Beton

 

Golv balkongplatta      NCS 0500-N

                                    Typ Flügger Polyuretangolvfärg

                                    eller  Typ Alcro Entré golvfärg

 

Nedan finner ni skötselråd av fönster och balkongdörrar. Skötselråd fönster/balkongdörrar

 

 

Luftning av element

Nu när det börjar bli kallare kan det vara dax att lufta elementen. Följ länken där vår fastighetsskötare har en bra guide http://xn--fab-tla.se/lufta-radiator/