Garaget

Föreningen äger ett garage som ligger under gården med infart från Södermannagatan. Garaget renoverades 2009 och har 116 platser varav 6 är MC platser, det finns även tillgång till tvättplats.

Kön till garageplatser administreras av HSB. Anmälan till kön görs på Mitt HSB under Min bostad, Mina köer.
Medlemmar i bostadsföreningen har förtur till att hyra garageplatser. Om ingen medlem står i kö hyrs de ut till icke-medlemmar.

Hyran för en garageplats är 1 100 kr/månad för medlemmar och 1 825 kr/månad för icke-medlemmar. Hyran för MC plats är 200 kr/månad för medlemmar och 250 kr/månad för icke-medlemmar

Access till garaget för medlemmar laddas på nyckeln (Samma som för övriga gemensamma utrymmen) för externa hyresgäster ingår en bricka. Info om ytterligare brickor eller sändare finns Här detta betalas inte tillbaka när garageplatsen sägs upp.

För nyckelbricka eller sändare finns mer info här

Se dokument nedan gällande den digitala köhanteringen.

HSB Servicecenter (garageuthyrning)
E-post: service.stockholm@hsb.se
Tel: 010-442 11 00

Ansöka om garageplats