Hyra ut lägenheten

En bostadsrättshavare får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd från Brf Bohus styrelse. Begär inte bostadsrättshavaren ett tillstånd finns risken att den tvingas sälja sin bostad och flytta.

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om det finns skäl enligt lagen och tillämpar samma grunder som Hyresnämnden. Styrelsen godkänner inte uthyrning i andra hand som är kortare än 3 månader. Styrelsen godkänner enligt stämmobeslut november 2018 inte heller uthyrning via AirBnb eller liknande tjänster.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig (se länk nedan). Styrelsen tar beslut inom en månad från det att ansökan har inkommit. Godkänner inte styrelsen andrahandsuthyrningen kommer styrelsen meddela skälen därtill. Bostadsrättshavaren har då möjlighet att överklaga till Hyresnämnden.

När bostadsrättshavaren hyr ut sin lägenhet i andra hand blir denne hyresvärd medan den som hyr blir hyresgäst. Det innebär att bostadsrättshavaren (i egenskap av hyresvärd) har ett ansvar inför föreningen. Hyresgästen i sin tur har ett ansvar inför hyresvärden. Det är viktigt att hyresvärden tar hänsyn till de regler som finns i lagen som framförallt rör hyresavtal och hyresgästens besittningsskydd.  Att ha inneboende i lägenheten (när bostadsrättshavaren bor kvar i lägenheten) är i regel tillåtet och kräver inget tillstånd från styrelsen.  Eftersom gränsdragningen mellan andrahandsuthyrning och inneboende är svår bör bostadsrättshavaren vid tveksamhet kontakta styrelsen.