DNs Bostadrättsskola

De bilagda filerna omfattar en serie på elva artiklar som Dagens Nyheter publicerade under våren 2005.

Trots att artiklarna har många år på nacken är de fortfarande aktuella, även om reglerna för andrahandsuthyrning till viss del är uppluckrade och synen på ägarlägenheter idag är mer positiv än när artiklarna skrevs. De är föredömligt korta och fångar i stort sett in allt man behöver veta som bostadsrättsinnehavare.

Med tillstånd från DN har styrelsen glädjen att på ett samlat sätt göra artiklarna tillgängliga på Gransätras hemsida.