Vem ska stå för reparationen? Är det föreningen eller medlemmen?

HSB utmärkta broschyr "Vem ska underhålla bostadsrätten?" är anpassad till gällande stadgar. Den beskriver enkelt och lättfattligt ansvarsfördelningen om vad som faller på föreningen och vad som ligger på medlemmen.

Fördelningen gäller för egendom som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera. På sidorna 4-5 i  "Underhållsansvar av bostadsrätt" listas vem som uppbär ansvaret i bostaden, bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen.

Ta del av följande stöddokument:
1 Underhållsansvar av bostadsrätt
2 Drift och skötsel av vägghängda toaletter

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i lägheten krävs styrelsens godkännande. Vissa ändringar kräver dessutom att du gör bygganmälan till kommunen. Läs mer om reglerna i artikeln här intill  Bygga om och förändra i lägenhet.