Vid köp av bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt i vårt område köper du inte bara en lägenhet. Du blir samtidigt medlem i bostadsrättsföreningen Gransätra. Det betyder att du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt som föreningen äger samt även delar på kostnaderna. Som medlem är du med och bestämmer över ditt boende. På föreningens årsstämma är du t.ex. med och väljer styrelse, som mellan stämmorna ansvarar för såväl löpande som långsiktigt underhåll av de fastigheter föreningen äger.

Medlemskap
För att köpet skall godkännas av styrelsen krävs medlemskap i HSB- Stockholm. Om bostadsrätten skall ägas gemensamt ska samtliga ägare vara medlemmar.

Eget ansvar- försäkringsskydd
Det är också viktigt att veta att du som bostadsrättshavare har ett helt annat underhållsansvar för din lägenhet än det som gäller för hyresrätt och att du tar över ansvaret för den lägenhet du köper. Därför är det extra viktigt att du har en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt, som täcker upp gråzonen mellan din lägenhet och fastigheten.

Lägenhetens skick
Styrelsen besiktigar aldrig lägenheten åt köparen. Det är en fråga mellan köparen och säljaren. Glöm därför inte att kontrollera lägenheten innan köpet avslutas. Se till att spis, kyl och frys fungerar. Om dörrar, radiatorer, badkar, badrumsskåp, hatthylla saknas är det en affär mellan köpare och säljare. Kontrollera att t.ex. diskmaskin och tvättmaskin är fackmannamässigt installerade, att avstängningskran finns för anslutning av vattenledningen. Om diskmaskinen är inbyggd, kontrollera att slangarna är hela och att det finna ett avrinningsskydd. Det kanske känsligaste stället är våtutrymmena. Du bör försäkra dig om att det inte finns fuktskador i bad- och duschrummen.

 Se till att få information
om var tvättstugor, förråds- och soputrymmen finns, när vicevärden träffas m.m. Som delägare i föreningen har du förstås också intresse av att veta hur föreningens sköts, empelvis ifråga om ekonomi och underhåll. Vilket underhåll har gjorts under senare tid och vad planeras?
Här på Gransätras hemsida hittar du som köpare mycket matnyttig information, särskilt under flikarna  Föreningen, Boendeinformation och Bostadsrätt..

Bra information hittar du även i Föreningens Trivselregler.

Ladda ner Gransätras ABC, Trivselregler för oss i Gransätras