Styrelsen 2023-20234

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2023-06-14:

Ordförande: Ann Panzar
Sekreterare: Mattias Björkas
Vice ordförande: Amanda Möller
Ekonomiansvarig: Gabriella  Gnaczynska
Ledamot: Carina Lööf
Ledamot: Kåre Eriksson
Ledamot: Sébastien Oberlé
Ledamot: Håkan Samuelsson
Ledamot: Kjell Ottosson, utsedd av HSB
Suppleant: Viktor Kozlowski
Suppleant: Lucia Persson

HSB Förvaltare: Julia Farag: 010-442 11 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jenny Bladh
  Jenny Bladh
 • Mattias Björkas
  Mattias Björkas
 • Carina Lööf
  Carina Lööf
 • Ann Panzar
  Ann Panzar
 • Viktor Kozlowski
  Viktor Kozlowski
 • Kåre Eriksson
  Kåre Eriksson
 • Kjell Ottosson
  Kjell Ottosson
 • Julia Farag
  Julia Farag