Styrelsen 2022-2023

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2022-05-19:

Ordförande: Jenny Bladh
Sekreterare: Mattias Björkas
Ledamot: Carina Lööf
Ledamot: Ann Panzar
Ledamot: Kjell Ottosson, utsedd av HSB
Suppleant: Viktor Kozlowski
Suppleant: Kåre Eriksson

HSB Förvaltare: Sofia Mill: 010-442 11 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jenny Bladh
  Jenny Bladh
 • Mattias Björkas
  Mattias Björkas
 • Carina Lööf
  Carina Lööf
 • Ann Panzar.jpg
  Ann Panzar.jpg
 • Viktor Kozlowski
  Viktor Kozlowski
 • Kåre Eriksson.jpg
  Kåre Eriksson.jpg
 • Kjell Ottosson
  Kjell Ottosson