Valberedningen 2023-2024

Valberedningen är ett fristående organ, valt av medlemmarna. Dess uppgift är att säkerställa att det finns aspiranter till styrelseuppdraget.

Valberedningen förbereder förslag till ledamöter och suppleanter som sedan väljs på föreningsstämman. Det är endast på föreningsstämman som beslut kan tas om vilka ledamöter/suppleanter som ska väljas in.

Det är utvecklande och roligt att jobba med förtroendeuppdrag inom föreningen. Brf Högdalen är en stor förening och det finns alltid ett behov av personer som är villiga att på ett eller annat sätt engagera sig.

Vill du veta mera, kontakta oss på mail: hogdalenvalberedning@gmail.com

Kerstin Alberg, sammankallande
Gabriella Kruse