Föreningsrevisor 2022-2023

Nedan följer en beskrivning av en föreningsvald revisor gör:

Föreningens revisorer har som förtroendevalda i föreningen till uppgift att ha en översyn på ekonomin och styrelsens arbete. Till sin hjälp har man en extern revisor i Borevision, som hjälper till med revisionen av ekonomin inför årsredovisningen.

Ett par gånger om året genomför revisorerna stickprov och tittar på fakturor och även kontrollerar att eventuella upphandlingar av externa tjänster går rätt till.

Som revisor har man även i uppdrag att kontinuerligt följa styrelsens arbete för att säkerställa att styrelsen följer de lagar, förordningar och riktlinjer som finns.

Revisor: Mats Karlsson, 08-568 709 88

 

  • Mats Karlsson
    Mats Karlsson