Föreningens energideklarationer 2020

Nedan finns föreningens energideklarationer 2020 för samtliga fastigheter. Med hjälp av dem får alla som bor i fastigheten en bild av din och dina grannars förbrukning av el, värme och varmvatten samt koll på radonhalter och ventilation.

Energideklarationen ger också bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren förslag på förbättringar som drar ner husets kostnader och ger oss möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle.

För de som bor i ett hus med låg energiförbrukning, tillfredsställande radonhalter och godkänd ventilation kommer lägenheterna dessutom bli mer attraktiv på bostadsmarknaden och med stor säkerhet öka i värde.

Energideklarationen ska lämnas till mäklaren när lägenheten säljs. Finns även att hämta på fastighetssexpeditionen.