Allmänna frågor & svar

Vi får väldigt mycket mail om samma frågor så här följer en sammanställning av de vanligaste frågorna::

1) Kommer det under året några höjningar av tex. bostadsavgiften eller andra höjningar?
Svar: Nej, vi gör endast en höjning med 2 % per den 1 januari 2023. Det är den enda höjningen vi gör under året.

2) Hur ser renoveringsbehovet ut, några kommande stora renoveringar?
Svar:
Se rubrik Mäklare / Underhållsplan för gjorda renoveringar. 10 lägenheter är nu ombyggda och klara. Relinging för liggande stammar pågår nu under resten av året och in i nästa år. Målning av trapphus på Trollesundsvägen kommer att ske under vårkanten. Uppfräschning av gårdarna kommer att ske i samråd med medlemsmöten för varje gård.

3) Finns garage- och parkeringplatser, hur många och vad kostar dem och hur ställer man sig i kö?
Svar:
Se rubrik Ditt boende / Garage och parkering. Då det finns olika storlekar på garage och olika parkeringsplatser med och utan el; kontakta HSB Kund- och Medlemsservice för antal, priser och kötid.

4) Vilken TV leverantör har föreningen?
Svar:
ComHem som nu har uppgått i Tele2, enskild medlem betalar själv för basutbudet.

5) Vilken bredbandsleverantör har föreningen?
Svar:
Vi har ett kollektivt anslutet avtal för hela föreningen med Telenor. 99 kr debiteras via bostadsavin. Hastigheten är 500 X 500 Mbit/s.

6) Hur ser det ut med gemensamma utrymmen?
Svar:  Under rubriken Ditt boende finns all information om cykelstall, tvättstugor, sopsugen, miljöhus, föreningslokal och gym/bastu.

7) Vart skickar man ansökan om medlemsskap?
Svar: Se rubrik Ditt boende / HSB Service Center.

8) Ingår förråd till lägenheten?
Svar:
Se rubrik Ditt boende / Förråd

9) Finns förråd att hyra?
Svar:
 Vi har för närvarande inga förråd att hyra ut.