Ekonomi

Ekonomi:
From 2017 har vi ett nytt avtal som gör att vi bevakar vår ekonomi 10 år framåt i tiden. Detta innebär att vi i god tid ser när större underhållskostnader kommer att kräva en ordnad finansiering. Därmed chockhöjer vi aldrig bostadsavgiften då vi är måna om att alla våra medlemmar ska kunna bo kvar.

Höjning av bostadsavgiften kommer att ske den 1 januari 2022 med 3 %. Styrelsen har nu fastställt budgeten för 2022. Föreningens ekonomi är i god balans. Detta är den enda höjningen som kommer att ske i föreningen under året.

Tomträttsavgälden kommer inte att höjas då samma pris ligger fast fram till och med år 2024-2025. Bostadsrättstillägg ingår i föreningens avgift så varje enskild boende medlem behöver inte skaffa det om man inte vill.

Vi bevakar månatligen våra lån och har till vår hjälp en särskild expert utsedd att sköta bevakningen. När vi kan använder vi en del av våra sparade medel till att göra extraamorteringar på våra lån.

Vi lägger stadigvarande om pengar till specialinlåning som vi tjänar ränteintäkter på.

Vi har tagit stämmobeslut på att ta ut en avgift vid andra-handsuthyrning. Observera att alla andrahandsuthyrningar i vår förening skall godkännas av oss i styrelsen. Se mer info under rubriken Ditt boende.