Medlemmar

Kö till garage och parkeringsplats:
För kötider till garage och parkeringsplatser, kontakta HSB Kund- och Medlemsservice.

Miljöhus:
Vi har 7 st miljöhus sedan 2006 där vi källsorterar våra grovsopor. Föreningen har en egen panncentral. Sopnedkasten till sopsugen är nu sedan 26 oktober 2022 plomberade i hela föreningen då sopsugen nu inte längre körs. Matavfallet packas i bruna påsar och slängs i miljöhusen. Hushållssoporna slängs även de i miljöhusen

Medlemsinformation:
4 gånger om året kommer vår medlemstidning Trollharpan ut som informerar om vad som händer i föreningen. Den finns att hämta på fastighetsexpedtionen Trollesundsvägen 108 och på Harpsundsvägen 123. Medlemmarna kan även besöka denna hemsida under rubriken Trollharpan som kontinuerligt uppdateras.

Medlemsförmåner och erbjudande:
Under rubriken Ditt boende finns ett flertal underrubriker som visar centrala och lokala medlemserbjudanden.

Året-runt-grillar:
På nästan varje gård har vi placerat ut grillar som används flitigt av våra medlemmar. Vi har sedan grillarnas införande köpt in fler bord och bänkar så att fler kan utnyttja grillarna. 

I samband med grillning på gårdarna rekommenderar vi medlemmarna att ta med egna askkoppar och inte slänga fimpar på gården då många barn leker där. På varje gård finns askkoppar utplacerade. Hushållssopor ska efter grillning slängas i miljöhusen. Övriga sopor sorteras och slängs i miljöhusen. Från kl 22.00 gäller hänsynsregeln att det ska vara tyst i portarna och ute på gården måste man tänka på att dämpa ner ljudvolymen.

Föreningen tillåter grillning på balkongerna men då endast när man har en elgrill som är försedd med vattenbad. Grill med öppen eld eller gasol är inte tillåten. Vi rekommenderar att den som vill grilla på balkongen - talar med grannarna innan så att inte osämja uppstår.

Basketkorg:
Vår förening har en basketkorg som är fritt för alla medlemmar att använda. Vi har tidigare haft en egen boulebana men på grund av bristande underhåll har vi tagit bort den.

Intresseklubbar:
Vi har flera intresseklubbar som engagerar medlemmar. HP-klubben dvs Högdalens pensionärer ordnar flera träffar om året. Fotoklubben lär ut olika tekniker i fotografiframställning. Vävklubben sätter upp vävar av olika slag och. Målarklubben Kladdarna är en hantverksklubb där man målar korgar, glas, tavlor och handarbetar med det mesta. Dessa klubbar har egna lokaler där verksamheten bedrivs.

Vill någon medlem starta en ny klubb är det bara att kontakta styrelsen så hjälper vi till med uppstarten.

Gym och bastu:
Föreningen har ett eget gym och en bastu som hanteras av styrelsen. Från med 2023 debiteras 60 kr/månaden för till tillgång till gymmet och bastun.

Föreningslokalen:
Vår föreningslokal rymmer 75 sittande matgäster. Köket är utrustat med husgeråd, vatten- & kaffekokare. Köket innehåller även en diskmaskin, spis och micro. Baren är utrustad med öl och vinglas. I lokalen finns en musikanläggning. Lokalen bokas vi styrelsemailen hogdalen.styrelse@gmail.com . Depositionsavgiften är nu borttagen och kostnad för att hyra lokalen är 500 kr. Hyran debiteras i efterhand via bostadsavin.