På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Renovering

Spisar:
Vi har alla typer av spismodeller från gasspis (endast ett fåtal), gammaldags spis med runda plattor, keramikhäll och induktionshäll med 3-fas. För gasspisen och induktionshällen krävs att installationen är gjord av behörig fackmannamässig installatör. Köksfläktar: En del lägenheter kan sakna köksfläkt och då varje lägenhet har en egen ventilationskanal kan man sätta in en vanlig fläkt och behöver inte längre ha en med kolfilter. I en del lägenheter kan kolfilterfläktar fortfarande finnas.

Flytt av väggar:
Styrelsen nekar medlemmar att ta bort eller ändra på bärande väggar. Garderobsväggen mellan hall och mathörna är inte bärande så den kan tas ned. I samband med renovering måste vi i styrelsen få se ordentliga ritningar på hur rummet ser ut idag och hur man har tänkt att göra om. Allt skall vara fackmannamässigt gjort. Efter godkännande från styrelsen kan borttag av väggen ske.

Flytt av kök:
Flytt av kök till annat rum är INTE tillåten i vår förening pga risk för vattenskador. Inga bärande väggar får rivas. Man får inte flytta vattenledningar och avlopp till ett annat rum. Man får inte själv ta bort gasledningen eftersom det finns en risk för explosion. Tänk på att det fortfarande finns gasspisar som används i vissa hushåll.

Gasledningen skall alltid tas bort av speciellt cerfierade personer från Gasnätet Stockholm AB. Hemsida: http://www.gasnatetstockholm.se , telefon 0771-41 01 00.

Observera att en ritning på befintligt kök (finns att hämta på fastighetsexpeditionen) och det nya tänkta köket skall lämnas in till styrelsen för översyn och godkännande INNAN renovering får ske. Arbetet ska vara fackmannamässigt gjort och besiktigas av behörig person.

Vi vädjar till er att när ni får in en lägenhet till försäljning och ni ser att köket är flyttat till annat rum, ge  oss då gärna en blänkare om det till vår styrelsemail: hogdalen.styrelse@gmail.com så att vi kan skicka en besiktningsman innan försäljning sker.


Styrelsen rekommenderar Micke Jönsson på Klimat & Bygg AB som har mångårig erfarenhet i vår förening att renovera både våra lägenheter och bygga om våra lokaler till lägenheter. Se rubrik: Vanliga frågor under Ditt boende.

Renovering av befintligt kök är tillåten. Arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Observera att det fortfarande finns gasspisar i vissa lägenheter varför det i vissa kök går gasledningar i väggen. Vill man flytta elledningar ska det vara fackmannamässigt gjort, dvs av en legitimerad behörig elektriker. Se ovan vad som gäller vid byte från gasspis till elspis.

Renovering av badrum:
Vid renovering av badrum  där yt- & tätskiktet byts ska en ansökan lämnas till styrelsen för godkännande. Den ska innehålla en ritning över befintlig lösning samt en ritning över det tänkta nya badrummet. Man får inte sätta in en dusch i lilla toaletten i de lägenheter som har en uthyrningsdel eftersom det saknas golvbrunn där. Vill man kakla om badrummet måste man lämna in ett särskilt intyg på en godkänd entreprenör, innan ändring sker. Tänk på att många försäkringsbolag kan kräva detta intyg om en skada inträffar. I samband med renovering av badrum får enskild medlem INTE byta golvbrunn och vattenledningar. Det ligger i föreningens underhållsplan och sköts centralt från styrelsen.

Rekommenderade entreprenörer:
Under rubriken Ditt boende/Vanliga frågor finns information om entreprenörer/företag som vi rekommenderar i samband med tex. renovering av lägenheten. Sidan kommer att fyllas på.