Renovering

Spisar:
Vi har alla typer av spismodeller från gasspis (endast ett fåtal), gammaldags spis med runda plattor, keramikhäll och induktionshäll med 3-fas. För gasspisen och induktionshällen krävs att installationen är gjord av behörig fackmannamässig installatör. Köksfläktar: En del lägenheter kan sakna köksfläkt och då varje lägenhet har en egen ventilationskanal kan man sätta in en vanlig fläkt och behöver inte längre ha en med kolfilter. I en del lägenheter kan kolfilterfläktar fortfarande finnas.

Flytt av väggar:
Styrelsen nekar medlemmar att ta bort eller ändra på bärande väggar. Garderobsväggen mellan hall och mathörna är inte bärande så den kan tas ned. I samband med renovering måste vi i styrelsen få se ordentliga ritningar på hur rummet ser ut idag och hur man har tänkt att göra om. Allt skall vara fackmannamässigt gjort. Efter godkännande från styrelsen kan borttag av väggen ske.

Flytt av kök:
Flytt av kök till annat rum är INTE tillåten i vår förening pga risk för vattenskador. Inga bärande väggar får rivas. Man får inte flytta vattenledningar och avlopp till ett annat rum. Man får inte själv ta bort gasledningen eftersom det finns en risk för explosion. Tänk på att det fortfarande finns gasspisar som används i vissa hushåll.

Gasledningen skall alltid tas bort av speciellt cerfierade personer från Gasnätet Stockholm AB. Hemsida: http://www.gasnatetstockholm.se , telefon 0771-41 01 00.

Observera att en ritning på befintligt kök (finns att hämta på fastighetsexpeditionen) och det nya tänkta köket skall lämnas in till styrelsen för översyn och godkännande INNAN renovering får ske. Arbetet ska vara fackmannamässigt gjort och besiktigas av behörig person.

Vi vädjar till er att när ni får in en lägenhet till försäljning och ni ser att köket är flyttat till annat rum, ge  oss då gärna en blänkare om det till vår styrelsemail: hogdalen.styrelse@gmail.com så att vi kan skicka en besiktningsman innan försäljning sker.

Renovering av befintligt kök är tillåten. Arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Observera att det fortfarande finns gasspisar i vissa lägenheter varför det i vissa kök går gasledningar i väggen. Vill man flytta elledningar ska det vara fackmannamässigt gjort, dvs av en legitimerad behörig elektriker. Se ovan vad som gäller vid byte från gasspis till elspis.

Renovering av badrum:
Vid renovering av badrum  där yt- & tätskiktet byts ska en ansökan lämnas till styrelsen för godkännande. Den ska innehålla en ritning över befintlig lösning samt en ritning över det tänkta nya badrummet. Man får inte sätta in en dusch i lilla toaletten i de lägenheter som har en uthyrningsdel eftersom det saknas golvbrunn där. Vill man kakla om badrummet måste man lämna in ett särskilt intyg på en godkänd entreprenör, innan ändring sker. Tänk på att många försäkringsbolag kan kräva detta intyg om en skada inträffar. I samband med renovering av badrum får enskild medlem INTE byta golvbrunn och vattenledningar. Det ligger i föreningens underhållsplan och sköts centralt från styrelsen.

Rekommenderade entreprenörer:
Under rubriken Ditt boende/Vanliga frågor finns information om entreprenörer/företag som vi rekommenderar i samband med tex. renovering av lägenheten. Sidan kommer att fyllas på.