Underhållsplan

Underhållsplanen:
1997-1998
Stamrenovering genomfördes, elnätet drogs om, fasaderna putsades och balkongerna gjordes om.

2004-2010
Taket lades om i hela föreningen där bl.a. asbets togs bort och brandgator skapades på vindarna. Samtidigt isolerades alla vindar. Gemensamhetsel infördes i hela föreningen. Föreningslokalen renoverades. En lokal byggdes om till lägenhet. 5 nya parkeringsplatser togs fram. 7 nybyggda miljöhus togs i bruk. Boulbana gjordes iordning. Taket lades om till plåttak. Alla gårdsdörrar målades om. En lokal byggdes om till lägenhet. All belysning på gårdarna byttes ut till Ledbelysning. Föreningens bastu byggdes om.

2011-2012
4 nya parkeringsplatser blev klara och togs i bruk. 3 lokaler byggdes om till lägenheter.

2013-2015
Fönsterrenoveringsprojektet startade 2013 och slutfördes 2015 i hela föreningen. Vi har därmed en 3-glas funktion där vi lyckades sänka decibelstyrkan till hälften och har därigenom lyckats sänka fjärrvärmen med ett par grader.

2016-2018
Under 2016 genomfördes den årliga OVK-besiktningen i hela föreningen. Alla trapphus målades om. 
Alla lekplatser uppdateras till EU normers standard. En tvättstuga gjordes om till digital bokning. Sensorbelysning infördes i alla portar samtidigt som alla portar målades om. En tvättstuga gjordes om till digital bokning. En lokal gjordes om till lägenhet.

2019-2020
Ytterligare 2 tvättstugor gjordes om till digital bokning. 3 Miljöhusdörrar byttes ut till mer inbrottssäkra dörrar. Asfaltsarbete utfördes pga 2 vattenläckor, 1 avloppsläcka och 1 gasläcka. Samtliga läckor tätades ordentligt. Skyddsrumsbesiktning genomfördes.

2021
Stamspolning pågick under 2021 i hela föreningen och blev klart under 2021.  

2022
Alla sopnedkast är nu plomberade och sopsugen är tagen ur bruk i hela föreningen. Källsortering av matavfall och hushållssopor sker nu i miljöhusen. 

Alla tvättstugor har digitaliserats. 

5 lokaler har byggts om till 10 lägenheter varav 5 st är sålda

Kommande arbeten:
Reliningsarbete för liggande stammar är nu klar på Trollesundsvägen och pågår på Harpsundsvägen. Arbetet beräknas bli klart till sommaren 2023. Hela föreningen gås igenom succesivt.

Målningsarbete i portarna på Trollesundsvägen kommer att sättas igång under vårkanten enligt vår planering.

Ytterligare digitalisering för låsning av alla portar samt digital bokning av föreningslokalen beräknas införas under året.

Upprustning av gårdarna beräknas ske till våren.