Årsredovisningar

Årsstämma i Minnebergs samfällighetsförening brukar genomföras i början av juni månad.

Eventuella omröstningar verkställs av de fyra medlemmarna (bostadsrättsföreningarna) genom särskilt utsedda stämmoombud. Alla boende i Brf Sandvik, Svartvk, Tangen och Tranan har rätt att närvara och möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten.