Arbetsgrupper

Verksamheten i samfälligheten drivs i tre arbetsgrupper.

Drift och mark

Värme- och ventilation, avfall, återvinning, markfrågor inklusive kontakter med kommun om kommunens mark i Minneberg samt energiförbrukning och garagefrågor.

  • Fredrik Nevenius (sammankallande)
  • Carina Ingren

Ekonomi

Ekonomi, arvoden och avtal.

  • John Hamben (sammankallande)
  • Per Gnalin

Information och it

Lokaler, bredband, kabel-TV, information. kontakter med kommunen om kommunens lägenheter i Minneberg, grannsamverkan samt fritids-, trivsel- och föreningsfrågor.

  • Jonas Sohlberg (sammankallande)
  • Åsa Minoz