Dags för förskola?

När det är dags för en ny fas i livet. Men vad är rätt val – syskongrupp, speciell pedagogik, privat eller kommunalt driven förskola? Det här är ett viktigt beslut som kan vara svårt att ta. Text från Minnebergsbladet nr 5 2021 på temat Så funkar Minneberg.

Våra barn kommer att tillbringa många timmar på sin förskola eller hos dagbarnvårdare. Det gäller att hitta en trygg miljö där det är roligt att vara, där barnet kan leka och lära. Samtidigt ska personalen vara inspirerande och kärleksfull och du ska kunna känna dig trygg med att lämna ditt barn här under många timmar.

En bra förskola erbjuder en verksamhet som är kreativ men inte rörig. Det gäller vilken pedagogik som förskolan än jobbar efter, t.ex. Montessori, Waldorf, Reggio Emilia och ”I ur och skur”.

Vi i Minneberg har turen att det finns flera när belägna förskolor att välja mellan. Boka in besök i god tid – minst ett halvår i förväg – och välj en som ni tror att både barnet och ni kommer att trivas med.

Minne Mus Montessoriförskola, Svartviksslingan 88

En Montessoriförskola med en åldersblandad grupp med 18 barn som drivs som föräldrakooperativ. Förskolan har en kokerska som lagar maten från grunden med ett ekologiskt perspektiv. De sätter stort värde på utomhusvistelse och ser uterummet som en naturlig del av verksamheten.

Förskolorna Arken och Tangen

Dessa är två av flera kommunala förskolor i förskoleområde 3 som innefattar Johannesfred, Traneberg, Minneberg och Ulvsunda.

Alvik förskolor arbetar med ett gemensamt tema – Hållbar framtid. Valet av tema utgår från barnens intresse och engagemang för varandra och deras nyfikna undersökande av naturen. Lunchen tillagas på förskolorna.

Arken, Förskolan Svartviksslingan 47

Verksamheten är fördelad på tre åldersindelade avdelningar; Elefanten och Krokodilen för barn i åldern 1–3 år och Lejonet för barn i åldern 3–6 år.

Tangen, Förskolan Svartviksslingan 89

Verksamheten har tre åldersindelade avdelningar; två avdelningar för barn i åldrarna 1–3 år och en avdelning för barn i åldrarna 3–6 år.

Föräldrakooperativet Minnemalen, Svartviksslingan 13

Verksamheten har två avdelningar, en småbarnsavdelning med 15 barn i åldrarna 1–3 år (Blåbäret) och en avdelning med 21 barn i åldrarna 3–5 år (Lingonet).

På Minnemalen vill de skapa en miljö som lockar till lek och lärande samt erbjuda material som stimulerar och utvecklar. Varje dag är de ute, oavsett väder och ger barnen en kombination av fri lek och planerade aktiviteter och projekt. Förskolan har egen kock som lagar all mat.

Familjedaghemmet Minnestjärnorna, Svartviksslingan 43

Ett fristående familjedaghem som drivs av Åsa Dunemyr, som har en åldersblandad grupp på cirka 5 barn i hemmiljö.Åsa håller ofta till i naturen och i olika parker och barnen får, så länge vädret tillåter, leka, äta och pyssla utomhus. Den pedagogiska visionen är att barnen ska utveckla ett rikt ordförråd och bli trygga individer med bra självkänsla, empatisk förmåga och god social kompetens efter sin ålder.

Familjedaghemmet Grus Grus, Svartviksslingan 96

Ett fristående familjedaghem som grundades år 2000 och drivs av Lena Bengtsson. Verksamheten drivs i hemmiljö i Minneberg. Lena är ute varje dag i alla väder med sina dagbarn. De är i skogen, parken eller leker på gården. Verksamhetens grund är utomhuspedagogik och fri lek. De pedagogiska målen är att barnen ska få en stabil grund att stå på och våga tro på sig själva.