Andrahandsupplåtelse

Här kan du läsa vad som gäller för andrahandsupplåtelse.

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening.

En omfattande andrahandsupplåtelse i en bostadsrättsförening medför flera problem, anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset etc. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsupplåtelse. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsupplåtelser.

För att få upplåta din lägenhet i andra hand måste du ha ett godkännande av styrelsen. Godkännande ges till den som har giltiga skäl, enligt Hyresnämndens riktlinjer. Om du upplåter lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten.

Exempel på giltiga skäl för andrahandsupplåtelse:

  • Provsambo (max 1 år, kräver sambons personuppgifter)
  • Arbete på annan ort (max 3 år, kräver intyg)
  • Studier på annan ort (kräver intyg)
  • Upplåtelse till närstående
  • Upplåtelse under en övergångstid för att kunna avsluta en tjänst eller liknande (t.ex. om bostadsrätt förvärvas inför pensionering)
  • Upplåtelse under en övergångstid då man skaffat en ny bostad medan man ämnar få sin gamla såld (max 6 mån)

Vid alla ansökningar gäller att:

  • Uppehåll minst 12 månader innan ny period av andrahandsupplåtelser kan påbörjas.
  • Andrahandsupplåtelse beviljas max 12 månader åt gången. Vid behov av längre upplåtelsetid krävs ny ansökan årligen.
  • Förslag på hyresgäst ska vara med i ansökan!

För ansökan, kontakta styrelsen via detta formulär.

Läs mer på Hyresnämndens webbplats.