Otillåten förvaring - Trapphus och gemensamma utrymmen

Ingenting får förvaras i trapphus, vindar eller förådsgångar på grund av brandskyddsregler

Enligt lag får ingenting brännbart och/eller skrymmande som hindrar utrymning förvaras eller parkeras i trapphusen. Detta gäller även soppåsar, dörrmattor, barnvagnar och cyklar men också möbler och annat som en kan få för sig att ställa i föreningens gemensamma utrymmen. Rullatorer och andra hjälpmedel för funktionshindrade är exkluderade och får behandlas från fall till fall men kräver godkännande av styrelsen.

Regeln beror på krav enligt brandskyddslagen, svårighet för städarna att komma fram samt önskemål från medlemmar om rena och fräscha utrymmen!

Vid otillåten förvaring med okänd ägare kan styrelsen komma att ta bort föremål som är av brandrisk eller hindrar nödutgång.