Morkullans samlingslokal

Samlingslokalen är belägen längst in till vänster i tvättstugan. Notera att dörren till samlingslokalen inte får låsas då den är en nödutgång.

Öppning av rummet sker endast genom att hålla sin passerbricka mot bokningspanelen på väggen i tvättstugan mitt emot bastun.

Bokningsregler
● Endast 40 personer får vistas i samlingslokalen pga brandsäkerhet.
● Bokning av samlingslokalen får endast göras av medlemmar i HSB Brf Morkullan.
● Medlem som bokar rummet är ansvarig för sina gäster, eventuella skador samt saknade inventarier.
● Bokning görs via bokning.morkullan.nu eller via panelen i tvättstugan.
● Två pass per dag finns: 10:00-18:00 och 18:00-10:00.
● Maximalt antal samtidiga bokningar är 2 åt gången.
● Priset är 300 kr/pass och faktureras i efterskott på faktura från HSB Stockholm.
● Pass som avbokas inom 24 timmar till start eller som inte öppnas alls debiteras helt (300 kr/pass).
● Åtkomst till toalett i korridoren finns. 

Trivselregler
● Gäster skall respektera föreningens trivselregler, se separat dokument.
● Rökning är ej tillåten inomhus. Rökare hänvisas utomhus. 
● Husdjur är ej tillåtna i tvättstugan och samlingslokalen.
● Vid slutet av bokat pass skall samlingslokalen och tillhörande toalett städas enligt checklistan i nedan PDF. Städmaterial finns i lokalen eller anslutande drop-in tvättstuga.
● Nödutgång får ej användas till annat ändamål än tänkt.

Vänligen notera att styrelsen förbehåller sig rätten att kunna avoka bokningar som krockar med föreningsspecifika aktiviteter såsom till exempel årsstämman.