Störningsärenden

Huset är gammalt och lyhört på många håll. Det är därför viktigt att föra en dialog med sina grannar om man känner sig störd.

Det är varje bostadsrättshavares ansvar att inte utsätta lägenhetsinnehavarna i sin närhet för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller som på annat sätt försämrar deras bostadsmiljö och som därför inte skäligen bör tålas. Det åligger även bostadsrättshavaren att tillse att detta efterlevs av gäster, hantverkare och hyresgäster.

Efter 22:00 dag före vardag och efter 23:00 dag före helger samt innan 07:00 bör man vara särskilt aktsam med att ägna sig åt aktiviteter som kan störa sina grannar.

Samtidigt har en som boende rätt att "leva fritt" i sin lägenhet. Linjen mellan den enskilde bostadsrättshavarens rätt och vad en granne bör tolerera är ibland fin och som i alla typer av konflikter är det därför viktigt att man för en konstruktiv dialog.

Om en planerar att ha en fest är det en trevlig gest att förvarna sina grannar genom att sätta upp en lapp i trappuppgången. Samtidigt rekommenderas den som blir störd att prata med den lägenhetsinnehavare som stör. Om störningen har skett nattetid kan det också vara bra att följa upp någon/några dagar senare.

Blir en störd upprepade gånger eller om den som stör inte är mottaglig för en diskussion skall störningen loggas via detta formulär så hanterar styrelsen ärendet skyndsamt. Det är en fördel om den som blir störd kan redogöra för hur han/hon har försökt att lösa konflikten på egen hand. Det är även bra om man kan redovisa att andra grannar delar samma upplevelse.

Klicka här för att rapportera störningsärende

Försök att ha en konstruktiv dialog med din granne innan rapportering.