Parkering på området

Morkullan förfogar över 40 parkeringsplatser.

29 av dessa hyrs ut till medlemmar för 1900 kr/mån. Platserna hyrs även ut till externa hyresgäster (både företag och privatpersoner) till marknadsmässig hyra á 2500 kr. Hyran faktureras i förskott. Utanför uppgång N finns också 4 mc-platser.

Om du är intresserad av att hyra en parkeringsplats i vår förening kan du ställa dig i kö genom vårt formulär för parkeringskö. Kötiden varierar kraftigt från tid till annan och beror givetvis också på om man har önskemål/krav på var p-platsen ska vara benägen.

Uppsägning av parkeringen måste ske 3 månader innan den avtalade upplåtelsetidens utgång. I annat fall är avtalet automatiskt förlängt med 3 månader.

All andrahandsuthyrning ska meddelas föreningens parkeringsgrupp för godkännande: parkering@morkullan.nu. Vid extern uthyrning är det typiskt sett inte tillåtet att hyra ut sin plats i andrahand utan styrelsens godkännande. Du kan max hyra ut din parkering 3 månader per kalenderår.

Hämtning/lämning av tunga artiklar
Vid parkering av bil framför valvet eller liknande plats för hämtning eller lämning av tunga artiklar är det tillåtet att stå i maximalt fem (5) minuter. Det gäller endast under förutsättning att lapp med namn och mobilnr där föraren nås anslås på fullt synlig plats i framrutan samt att fordonet ställs så att det inte hindrar trafiken eller framkomlighet. Det är inte tillåtet att parkera eller nyttja plats som är förhyrd av annan.

Kontroll p-platser
Styrelsen använder sig av ett parkeringsbolag för att utföra parkeringsböter inom Morkullans område genom att kontrollera att endast behöriga bilar står parkerade på p-platser. Parkering får endast ske på mark som är markerad som p-plats och med väl synligt parkeringstillstånd. De bilar som inte har synligt parkeringstillstånd eller är felparkerade åläggs kontrollavgift om 1100 kr.

Andra närliggande parkeringsytor
På andra sidan Valhallavägen finns en större offentlig parkering. Platserna disponeras inte av Morkullan, utan är tillgängliga för alla, men kan vara bra för föreningens medlemmar att känna till. Här kan du läsa mer om boendeparkering i Stockholms stad. Utöver det finns stora parkeringsytor längre ner på Valhallavägen.

  • Översikt parkeringsplatser.GIF
    Översikt parkeringsplatser.GIF