Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen av Brf Morkullan bedrivs på entreprenad av Peter Jansson, Skancke AB.

Kontaktuppgifter till Peter Jansson;
Telefon: +46704962717
E-post: info@fastighetsteknik.net

Om du ser någonting som är trasigt inom föreningen ska det felanmälas. Lättast är att göra det på hemsidan via vår felanmälan-modul. Det är viktigt att vi tillsammans bibehåller den standard vi har på föreningens lokaler.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid kontaktar vi BK Fastighetsservice på 08-714 82 10. Dessa utryckningar är dyra och vi uppmanar därför de boende att enbart anmäla fel som innebär fara eller skada på egendom eller person. Jour-ärenden som endast påverkar enskild lägenhet bekostas av den enskilde lägenhetsinnehavaren.

Avtal mellan förening och bostadsrättshavaren vid ändring i bostadsrätt
Föreningen upprättar avtal med varje bostadsrättshavare som vill utföra ändring i lägenhet där bostadsrättshavaren intygar att ändringar kommer att utföras på fackmannamässigt sätt och där föreningen friskriver sig från ansvar. Större förändringar som bostadsrättshavaren vill genomföra i lägenheten skall, enligt bostadsrättslagen, godkännas och dokumenteras vid styrelsemöten. Att löpande fatta beslut om detta kan delegeras till fastighetsförvaltare. Bostadsrättshavaren informeras om sin skyldighet att transportera bort byggsopor och farligt avfall enligt skrivna regler.

Kontakta alltid fastighetsförvaltaren om du är osäker på vad som kräver ett avtal. Ett exempel på hur avtalet kan se ut finns att ladda ned längre ner på sidan. Risken du tar om du förändrar din lägenhet utan avtal med föreningen är att du kan tvingas ta onödiga kostnader privat samt i värsta fall få återställa din lägenhet till föregående skick på egen bekostnad.

Bostadsrättshavaren är också skyldig att anmäla bygganmälan respektive ansöka om bygglov i de fall där detta krävs.