Balkonger mot Birger Jarlsgatan och Valhallavägen

Föreningen fick under 2008 bygglov för balkonger mot Birger Jarlsgatan och Valhallavägen. Två medlemmar överklagade och fick rätt av länsstyrelsen i juni 2009. Föreningen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog i september 2011. Ärendet överklagades inte till kammarrätten.

Stadsbyggnadskontoret beviljade bygglov för en bestämd storlek och teknik för balkongerna. Länsstyrelsen underkände argumenten från de två medlemmar som överklagat men pekade på ett eget argument, det kulturhistoriska värdet, och avslog ansökan. Föreningen överklagade då till länsrätten (som numer heter förvaltningsrätten) där man fick ett avslag. Ytterligare överklagan till kammarrätten gjordes inte. Möjlighet att driva balkongprojekt enbart för t.ex. fasaden mot Valhallavägen finns men förutsätter att medlemmar lyfter frågan.

En arbetsgrupp har skött balkongfrågan. För att nå dess medlemmar kontakta styrelsen.

I nedanstående dokument listas de lägenheter mot Birger Jarlsgatan och Valhallavägen som innefattades av bygglovet men även de lägenheter på samma fasader som inte ingår i bygglovet. Beslutet från länsstyrelsen och domen från förvaltningsrätten är offentliga handlingar och finns att läsa nedan.