Renovering av tätskikt innergården A-F

Fuktskador har uppkommit på lokaler i källaren under uppgång D. En konsultrapport visar att orsaken är bristande tätskikt på innergården i gången framför uppgång A-F. Efter anpassningar av tätskiktet för motståndskraft mot kraftig nederbörd låter vi nu skadorna torka ut.

2016
Lagning av tätskiktet gjordes på flera håll. Problemet bedömdes främst handla om att vatten vid kraftig nederbörd nått ventilationstrummor. Dessa har nu skärmats av. Lokalernas väggar torkar nu ut.

2014-11-11
Lawab har grävt en provgrop och tagit ett prov av betongen. Tätskiktet var dåligt men betongen var i bra form.